Antroposofie

Význam: učení o moudrosti člověka, schopného spojení s vyššími světy

Další cizí slova

Son

fyzikální jednotka pro hlasitost

Mesolit

střední doba kamenná

Gonádotropní

hormon hypofýzy stimulující produkci pohlavních hormonů

Magnitudo

veličina udávající velikost zemětřesení v Richterově stupnici

Satanismus

kult, uctívání satana

Calta

druh koláče, vdolek, placka