Aquadukt

Význam: stavební objekt pro přívod vody do měst; nadzemní vodovod

Další cizí slova

Expanzivní

rozpínavý, rozšiřující se; výbojně rozpínavý

Piano

hud. tiše; klavír s vodorovně vedenými strunami

Stepgymnastika

kondiční cvičení s použitím stupínku nebo schůdku, stepaerobik

Seismo-

první část složených slov mající význam otřes, zemětřesný

Signalisace

značení, dávání znamení, podávání zprávy

Agro-

první část složených slov mající význam zemědělství, zemědělský, pole, půda