Autopilot

Význam: zařízení řídící letadlo automaticky podle zadaných pokynů

Další cizí slova

Patentka

spínací mechanický knoflík

Humanitní

vztahující se k literatuře, jazykům a jiným společenským vědám; lidumilný, humánní, humanitární

Prevence

předcházení něčemu, ochrana před něčím

Kifóza

hrb

Workholismus [vérkholizmus]

chorobná závislost na práci

Pasivace

metoda úpravy povrchu kovů, která má za cíl ochranu proti korozi