Bastardizace

Význam: mezidruhové křížení, bastardace

Další cizí slova

Screening [skrínyng]

metoda vyhledávání časných forem nemocí nebo odchylek od normy v dané populaci prováděná formou testů

Pyknik

typ člověka zavalité postavy se silným sklonem k tloustnutí

Subito

hud. náhle, rychle, ihned

Darwinismus

vývojová teorie organizmů založená na přirozeném výběru, přežití nejlépe přizpůsobených

Vertikální

svislý, kolmý

Dolce [dolče]

hud. s citem, sladce