Muralizmus

Význam: hnutí monumentálního malířství ve 20. století v Mexiku

Další cizí slova

Profuzní

mohutný, silný; hojný, přílišný; nadbytečný, dalekosáhlý

Krépidoma

1. podstavec pro sochu; 2. mírně vypuklá podezdívka antického chrámu, krépis

Falos

mužský pohlavní úd, pyj

Akrostichon

báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci

Hypnoteraple

léčba pomocí hypnózy

Fiskál

1. rozpočet; 2. státní úředník zastupující státní pokladnu; 3. právní zástupce, advokát v Uhrách