Bóje

Význam: zakotvené plovoucí těleso ve vodě vání

Další cizí slova

Rudl

dvoukolový ruční vozík na přepravu zboží a materiálu

Poliš

přípravek na čištění a leštění

Konvertor

měnič, směšovač, převodník; hutnická pec

Rabí

učitel a kazatel židovské náboženské obce

Verifikovat

provádět verifikaci, ověřovat správnost, pravost

Diarchie

dvojvládí