Bonton

Význam: společenské dobré chování; vybrané způsoby

Další cizí slova

Kompilace

sbírání, sestavování, shromažďování; nepůvodní dílo, kompilát; překlad, převedení počítačového programu zdrojového na výsledný

Valkýra

v germánské mytologii ozbrojená žena provázející padlé hrdiny

Korekce

oprava, náprava, zlepšení; cela pro nápravu vězňů

Eskamotér

kdo předvádí eskamotáž, iluzionista, žonglér; kdo obratně zachází s argumenty, demagog

Seňorita

paní, slečna

Kontaktáž

uskutečnění, provedení kontaktu, navázání spojení