Brífink

Význam: krátké setkání činitele nebo mluvčího s novináři, informativní schůzka

Další cizí slova

Abdikace

vzdání se úřadu, trůnu; odstoupení z funkce

Sulfit

siřičitan

Okazionalizmus

názor o příležitostném božím zprostředkování duchovního a hmotného

Pasterizace

konzervování kapalin ohřátím na určitou teplotu

Oocyt

buňka vznikající během zrání vajíčka, ovocyt

Vokalisa

delší melodie zpívaná pouze na samohlásky