Canabis [kanabis]

Význam: konopí

Další cizí slova

Histologie

nauka o tkáních

Edikt

vyhláška, nařízení, vyzvání, úřední výnos

Haussa [ósa]

růst kurzu cenných papírů, valut, drahých kovů ap. na burzách

Potencionální

viz potenciální

Falérová zbroj

Falérová zbroj jsou kovové kroužky našívané vedle sebe na podklad (faléra je dutý nebo plný terčík).

Antipendium

ozdobný závěs na přední straně oltáře