Intermediální

Význam: zprostředkující; tvořící mezičlánek, propojení

Další cizí slova

Vehikulum

prostředník, nositel; látka ředící nebo objemově zvětšující lék pro jeho snadnější přípravu nebo podávání

Pozér

člověk libující si ve strojenosti, dávající najevo svou důležitost

Expulze

vypuzení, vyhnání

Bridge [bridž]

karetní hra pro čtyři hráče

Flór

květ, rozkvět, výkvět; být ve flóru být středem pozornosti, mít úspěch; lehká tkanina na závoje

Polyhedrony

3D tělesa konečného objemu s konečnou plochou tělesa