Intermediální

Význam: zprostředkující; tvořící mezičlánek, propojení

Další cizí slova

Bouclé [buklé]

uzlíkovitý a kličkovitý vzor nebo hrubě zrnitý vzhled textilie

Purga

sibiřská sněhová bouře

Pacemaker [pejsmejkr]

1. přístroj aktivující elektrickými impulzy srdeční sval, kardiostimulátor; 2. vodič v dráhové cyklistice

Kryogenika

část fyziky zabývající se jevy, které probíhají při velmi nízkých teplotách (obv. kapalného helia)

Hádes

podsvětí; podzemní říše mrtvých v řecké mytologii

Dentin

zubovina