Canisterapie

Význam: léčebný kontakt psa a člověka

Další cizí slova

Kontinuum

něco souvislého, nepřetržitého; prostředí spojité, bez vnitřní struktury

Hastrman

vodník

Terorismus

souhrn metod hrubého zastrašování užitím násilí a síly, obv. s politickým podtextem

Aserce

tvrzení, prosazování; uznání pravdivosti výroku

MODS

MODS – angl. zkr. multiple organ dysfunction syndrome, syndrom mnohočetného orgánového (multiorgánového) selhání. Závažný stav, do něhož vyúsťují těžké formy jednotlivých typů šoku. K závažným projevům patří selhání plic (ARDS, šoková plíce), ledvin, poru

Plateau [plató]

1. rovina, plošina; 2. velký podnos; 3. fáze doznívání nebo dočasného poklesu