Caput [kaput]

Význam: hlava

Další cizí slova

Rekondice

opětovné uvedení do pořádku, do správného stavu; obnovení, oprava

Prokto-

první část složených slov mající význam konečník, konečníkový

Transistor

polovodičový prvek umožňující zesílení elektrického proudu

Testace

ověřování, zkoušení; pořízení závěti

Kappa

v řecké abecedě znak pro hlásku k

Nostalgie

teskná touha, stesk