Caravela [karavela]

Význam: dvou- nebo třístěžňová plachetnice; 2. francouzské proudové letadlo

Další cizí slova

Isoklina

izolinie matetických inklinací

Postpozice

kladení nějakého slova, tvaru nebo částice za příslušné slovo

Mrtě

hodně, mnoho, velmi

Ektoplazma

povrchová vrstva cytoplazmy tvořící lem kolem celé buňky nebo buněčných výběžků

Ozo-

první část složených slov mající význam vzduch

Efektivita

účinnost, působivost, efektivnost, eficience