Chistera

Význam: proutěný košíček ve tvaru lusku na chytání míčků

Další cizí slova

Rekondice

opětovné uvedení do pořádku, do správného stavu; obnovení, oprava

Pyrolýza

tepelný rozklad látek

Kolimátor

optická spojná soustava vytvářející rovnoběžné světelné svazky

Sféra

koule, kulová plocha; vrstva, oblast, okruh; prostředí, prostor

Outor

část lodního trupu v místě přechodu lodního dna do boku lodi

Deus ex machina

náhlé vyřešení zápletky antické tragédie bohem spuštěným na jeviště pomocí stroje; neočekávané vyřešení problému, sporu autoritou; rozhodnutí shůry