Clearing [klíring]

Význam: bezhotovostní vyrovnání pohledávek a závazků, obv. mezi peněžními ústavy

Další cizí slova

ECU [eki]

European Currency Unit, evropská měnová jednotka

Degenerativní

mající znaky úpadku, chátrání, zvrhlosti

Aktologie

věda o motorice člověka, antropomotorika, antropokinetika

Cirus

řasa, oblak vláknitého tvaru z ledových krystalků

Diplomka

diplomová práce, písemná práce jako součást státní závěrečné zkoušky na vysoké škole

Populace

obyvatelstvo; geneticky a ekologicky vymezený soubor jedinců stejného biologického druhu žijící ve společném prostředí; skupina hvězd tvořících jednotný celek