Cocker-spaniel

Význam: kokršpaněl

Další cizí slova

Teratogen

chemický nebo fyzikální faktor prostředí vyvolávající vznik vrozené vady

Mangrove

tropický porost bahnomilných rostlin na pobřeží

Hirsutizmus

nadměrné ochlupení u žen způsobené endokrinní poruchou

Aklimatisace

přivykání, přizpůsobení se novému prostředí

Golet

1. židovská osada v jinonárodním prostředí; 2. vyhnanství, exil

Batrachologie

nauka o obojživelnících