Commodo [komodo]

Význam: volně, zvolna, pohodlně

Další cizí slova

Sororigenie

poškození zdraví pacienta nesprávným působením zdravotní sestry

Vádí

vyschlé řečiště v suchých oblastech, naplňující se vodou jen po občasných deštích

Top ten

žebříček deseti nejlepších v určitém oboru

Modus ponens

pravidlo odloučení závěrečného soudu z řady

Harmonický

souzvučný; krásný, souladný, vyrovnaný; mat. určitými způsoby související s periodickým pohybem (kmity, funkcemi)

Kwacha

měnová jednotka Malawi a Zambie