Commodo [komodo]

Význam: volně, zvolna, pohodlně

Další cizí slova

Radikální ( léčba)

usilující o pronikavé a rychlé změny od zálkadu,energický, rozhodný, pronikavý, důkladný, rázný, nekompromisní/kritika/, velmi účinný /léčba/

Entrefilet [antrfile]

krátký, vtipný, aktuální článek umístěný v úvodu denních zpráv

Exacerbace

zhoršení nebo nové vzplanutí nemoci

Solvatace

obalení částic rozpuštěné látky molekulami rozpouštědla

Renezance

obnovení, nový rozkvět; evropská epocha kulturního a duchovního rozvoje ve 14.-16. století

Winchestrovka [vinčestrovka]

puška opakovačka