Cutisin [kutyzin]

Význam: střeva z hovězí štěpenkové klihovky

Další cizí slova

Čagan

hůl (zejm. kovaná) opatřená sekyrkou

Autokolimace

zpětný chod světelného paprsku optickou soustavou po původní dráze při kolmém dopadu na odrážející plochu

Instalace

zavedení, připojení, umístění technických zařízení, vybavení budovy ap.; rozmisťování předmětů pro výstavní účely; slavnostní uvedení do úřadu

Brilance

1. vysoký lesk; 2. zvýšený kontrast světel a stínů na fotografii

Algesie

vnímání bolesti