Daltonizmus

Význam: barvoslepost zvláště na červenou a zelenou barvu

Další cizí slova

Corner [kómr]

skoupení určité komodity na trhu s úmyslem prodávat později za vyšší cenu nebo vedoucí k růstu cen okamžitě

Jidiš

spisovný jazyk židovských obyvatel Evropy

Yo-yo efekt

kolísavost, značný výkyv ukazatelů, hodnot

Macerace

získávání účinných látek (drog, silic) z čerstvých nebo sušených rostlin dlouhodobým působením rozpouštědel za studena

Amyláza

enzym vyvolávající štěpení škrobu na jednodušší cukry