Dekompozice

Význam: rozložení, rozklad

Další cizí slova

Štupovat

látat, zašívat

Abiogeneze

samoplození, teorie vzniku živého z neživého

Zoofagie

masožravost

Votant

hlasující, přísedící u soudu

Pejorace

zhoršování

Kartomancie

věštění, hádání z karet