Diskriminant

Význam: část vzorce pro výpočet kvadratických rovnic

Další cizí slova

Elektrostatika

obor zabývající se studiem elektrického pole částic nebo těles, které jsou v klidu vůči uvažované inerciální soustavě

Pedofilie

sexuální úchylka, při níž jsou objektem sexuálního zájmu devianta děti

Vasokonstrikce

smrštění, zúžení cév

Prima rate [prajmrejt i prima rejt]

druh úrokové míry, obv. pro nejlepší klienty

Gang [geng i gang]

tlupa, parta; zločinecká organizace

Tymus

brzlík