Diurésa

Význam: vylučování moči

Další cizí slova

Detail

podrobnost

Špeluňka

ohyzdná těsná místnost

Bachor

jeden z žaludků u prežvýkavců (bachor, kniha, čepec, sléz)

Pertusis

černý kašel

Stéla

na výšku postavený opracovaný kámen s nápisem a výzdobou

Ding an sich [dyng án zich]

věc o sobě, sama jako taková