Donátor

Význam: dárce

Další cizí slova

Benevolentní

laskavý, shovívavý

Epilog

doslov, závěr, dohra

Veranda

zastřešený přístavek domu

Germanisace

poněmčování, poněmčení

Charakteristický

význačný, výrazný

Histrión

starověký a středověký herec, kejklíř