Meningokok

Význam: bakterie kulovitého tvaru způsobující některé hnisavé záněty mozkových plen

Další cizí slova

Tradovat

předávat, sdělovat, dále šířit

Originál

původní věc, původní vyhotovení; původní výtvarné dílo; literární výtvor v původním jazyce

Mikrosomie

trpasličí vzrůst, nanizmus, nanosomie

Circulus vitiosus [cirkulus viciózus]

bludný kruh; logická chyba (zacyklení) v důkazu nebo v definici

Konfuse

zmatek, zmatení, chaos; splynutí oprávněné a povinné osoby v jeden subjekt

Kapacita

1. schopnost něco pojmout, obsáhnout; výkonnost, schopnost něco vykonat; 2. nosnost, únosnost; 3. znamenitý odborník