Dryáda

Význam: lesní nymfa, duše stromu

Další cizí slova

Telepatie

mimosmyslové vnímání, přenos myšlenek, jasnovidné získávání informací

Isotermie

jev, kdy v určité vrstvě atmosféry se teplota s přibývající výškou nemění

Telur

chemický prvek, stříbrobílá, křehká látka polokovového charakteru

Miosa

zúžení zornice

Induktivní

přenášející; spojovací; silou působící;

Neonacismus

ideologie a politické hnutí navazující na nacizmus a usilující o jeho obnovu