Echolokace

Význam: orientace živočichů v prostoru pomocí vyslání a zpětného přijímání ultrazvuku

Další cizí slova

Apage

odstup, satane, pokušiteli; nepokoušej

Deposice

1. uložení a svěření do úschovy; 2. zbavení úřadu; 3. písemné svědectví, místopřísežné prohlášení

Ph.D.

doslovný překlad - doktor filozofie, uděluje se absolventům studia v doktorských studijních programech (humanitních, technických, přírodovědných i uměleckých), je srovnatelný s dřívějším titulem kandidát věd - CSc. nebo doktor věd - DrSc., je mezinárodně

Ponk

řemeslnický pracovní stůl

Intarzie

dekorativní vykládání dřeva jiným dřevem nebo nějakým kontrastním materiálem

Exartikulace

amputace v kloubu