Egoista

Význam: sobec, jednající zejm. ve prospěch svých zájmů

Další cizí slova

De facto [dé faktó]

ve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu

Proteze

předsouvání, předsunutí

Celulitide

zánět buněčné tkáně, např. podkožní

Harddisk [hárd dysk]

pevný disk; pevná disková paměť počítače

Mimika

doprovázení projevu pohyby, gesty, výrazem tváře

Antiklinála

ohyb horninových vrstev nebo souboru hornin do oblouku nahoru; sedlo