Eintopf

Význam: 1. jídlo připravované v jednom hrnci; 2. za nacizmu veřejná propagandistická akce

Další cizí slova

Fenologie

obor zabývající se vlivem klimatu a změn počasí v jednotlivých ročních obdobích na životní projevy rostlin a živočichů

Provizorium

prozatímní stav, dočasné opatření; předpokládaně přechodný stav

Wat

bahenní mořská mělčina

Dilatans

lék rozšiřující cévy

Surveillance [sirvejans]

epidemiologická bdělost

Esej

úvaha duchaplně pojednávající o filozofických, kulturních nebo společenských otázkách