Eintopf

Význam: 1. jídlo připravované v jednom hrnci; 2. za nacizmu veřejná propagandistická akce

Další cizí slova

Do

solmizační slabika pro tón c

Seismologie

část geofyziky zabývající se studiem zemětřesení a seizmických vln, seizmika

Rotor

otočná část elektrického stroje; nosná konstrukční. část vrtulníku

Showcase [šoukejs]

výstavní skříň, vitrína

Izonefa

izolinie celkové oblačnosti

Konsolidace

upevnění; ustálení; úprava, sjednocení různých závazků v jeden závazek; lék. zkostnatění zlomeniny kosti