Ekinesie

Význam: nehybnost, ochrnutí;neschopnost pohybovat údy

Další cizí slova

Manudharma

indická literární památka bráhmanizmu

Žampion

jedlá bělavá houba s růžovými lupeny, pěstovaná často uměle, pečárka

Kolportér

roznašeč, pouliční prodejce tiskovin

Doxale

umělecky kovaná mříž mezi chórem a chrámovou lodí

Farad

jednotka elektrické kapacity

Dermo-

první část složených slov mající význam kůže, kožní, pokožka, pleť