Ekinesie

Význam: nehybnost, ochrnutí;neschopnost pohybovat údy

Další cizí slova

Gig

hlubší a širší cvičný veslařský člun

Hyperdaktylie

vrozená vada končetin spočívající ve vyvinutí většího počtu prstů

Tanin

organická sloučenina (ester odvozený od glukózy), obsažená např. v listech čaje, součást tříslovin

Body-milk

pleťové mléko

Vegetarián

člověk živící se výhradně rostlinnou potravou, vegan

Delfín

1. ozubený savec z řádu kytovců schopný se učit; 2. plavecký styl