Elektrostrikce

Význam: změna objemu nebo tvaru nevodičů vlivem vnějšího elektrického pole

Další cizí slova

Termodynamika

teoretický obor fyziky zabývající se vlastnostmi makroskopických soustav bez ohledu na jejich mikrostrukturu

Anormalita

anormálnost, nenormálnost, úchylnost

RNDr.

rerum naturalium doctor, doktor přírodních věd

Scanner [skener]

čtecí zařízení, snímač grafické informace z papírové předlohy

Perfektní

dokonalý; dokončený, úplný; týkající se perfekta

Hypertrofie

zvětšení, zbytnění, nadměrný růst některého orgánu nebo jeho části