Ex libris

Význam: exlibris

Další cizí slova

Halma

1. desková společenská hra; 2. druh starořeckého atletického skoku

Interesantní

vzbuzující zájem, pozoruhodný, přitažlivý

Brainweshing [brejnvošing]

praní, vymývání mozku; tvrdý psychický nátlak

Konciliarizmus

hnutí v katolické církvi vycházející z myšlenky, že koncil je nejvyšší autoritou v církvi

Dekubitus

proleženina

Civil

nevoják,civilista; civilní život, oblek