Exot

Význam: předmět, věc cizokrajného původu; výjimečná zvláštnost

Další cizí slova

Teorém

v dané axiomatické soustavě dokázané, pravdivé, platné tvrzení

Organoleptika

metoda smyslového posuzování potravin

Panoráma

široký rozhled, celkový pohled na krajinu

Sarkasmus

uštěpačnost, jízlivost, výsměšnost

Nosologie

nauka o třídění nemocí

Chromatofor

živočišná buňka obsahující barvivo, pigment