Expozé

Význam: výklad, prohlášení; obv. ministra v parlamentu

Další cizí slova

Flush [flaš]

souvislá řada karet stejné barvy u protivníka

Autoakusace

sebeobviňování

Ceteris paribus

za stávajících podmínek

Refrén

pravidelně se opakující část písně nebo básně

Gutace

vylučování přebytečné vody rostlinou v podobě kapek, zvláště ve vlhkém prostředí

Avirulence

neschopnost mikroorganizmu vyvolat onemocnění