Extinkce

Význam: uhašení, utlumení, útlum; celkový úbytek

Další cizí slova

Endorsace

Povolení od dopravce předat přepravní dokument (letenka nebo letový kupón) jinému dopravci.

CD [sí dý]

compact disc, kompaktní deska, kompakt, cédéčko

Textologie

textová kritika

Psychosféra

oblast projevů duševního života

Figurovat

vystupovat v něčem nebo při něčem, vyskytovat se

Žeton

hrací známka