Féerie

Význam: výpravná divadelní hra s fantastickými ději a postavami; cirkusové představení s dějem a překvapivými prvky; kouzelný výjev

Další cizí slova

Dekovat se

klidit se, skrytě, nenápadně se vzdalovat; krýt se

Breviář

1. modlitební kniha pro denní modlitbu duchovních; 2. písmo o velikosti 11 bodů

Hypno-

první část složených slov mající význam výška, výškový

Elektroanestezie

celkové znecitlivění elektrickým proudem procházejícím centrálním nervovým systémem

Deuterium

těžký vodík, izotop vodíku

Software [softvér]

počítačový program