Feroce [feróče]

Význam: hud. divoce, bouřlivě

Další cizí slova

Brisance

schopnost tříštivého účinku výbušniny

Butan

nasycený uhlovodík užívaný jako chemická surovina a palivo

Pikareskní román

osobitá parodie rytířského románu

Kustod

dozorce, průvodce, opatrovník; správce

Slovakizmus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze slovenštiny nebo podle slovenštiny v něm vytvořený

Epilepsie

padoucnice