Gametogenese

Význam: pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gamogonie

Další cizí slova

Kafeterie

Bonusový program ve firmách, za splněné úkoly dostává zaměstnanec body, které může směňovat za různě oceněné benefity. Bezhotovostní odměňování.

Egoista

sobec, jednající zejm. ve prospěch svých zájmů

Nukleolus

složka buněčného jádra, jadérko

Reparabilní

opravitelný

Turnus

pravidelně se opakující pořadí určité činnosti; pravidelné postupné střídání

Bandžo

drnkací hudební nástroj