Figurovat

Význam: vystupovat v něčem nebo při něčem, vyskytovat se

Další cizí slova

Gábl

svačina, něco k zakousnutí; gáblík

Hypnotizér

člověk, který dokáže hypnotizovat; magnetizér

Neuro-

první část složených slov mající význam nervový

Ekvalisér

vyrovnávač

Gyps

sádra

Baby-sitting [bejbisityng]

hlídání cizího dítěte za úplatu v bytě dočasně nepřítomných rodičů