Fondán

Význam: cukrovinka z cukerné hmoty s jemnou krystalickou strukturou

Další cizí slova

Majland

velké množství, obv. peněz; bohatství

Teologie

bohosloví; věda zabývající se náboženskou vírou, jejími zdroji a předměty

Antagonismu

rozpornost, protikladnost, protichůdnost

Čechisace

počešťování

Talmudizmus

způsob uvažování v duchu talmudu; myšlení lpící na formě, dogmatické uvažování

Heterose

jev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobem převyšují rodiče