Fulltext

Význam: plný text, zpracování textu plného znění

Další cizí slova

Rekriminace

vzájemné obviňování, svalování viny

Kreton

bavlněná, obv. pestře potištěná látka

Denacifikace

odstranění nacistů a jejich vlivu v poválečném Německu

Ternární

vytvořený, vzniklý ze tří částí

Surreální [sireální]

vymykající se realitě, nadskutečný

Anodynie

ztráta vnímání bolesti, bezbolestnost