Galizace

Význam: úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě; galování

Další cizí slova

Narcizmus

vyhrocená sebeláska, egocentrizmus; sexuální deviace charakterizovaná zájmem o vlastní tělo

Globalistika

věda zabývající se globálními problémy lidstva

Kaput

rozbitý, zničený, zdeptaný

Biomakromolekula

biopolymer

Checkup [čekap]

kontrolní rozhovor, pohovor, prověrka, podrobné přezkoumání, konzultace; celkové lékařské vyšetření

Paraganglion

uzlík tvořený chromatofinními buňkami u přední aorty