Gastarbeiter [gastarbajtr]

Význam: občan jiného státu pracující dlouhodobě v hospodářsky vyspělejší zemi

Další cizí slova

Propulze

bezděčný, překotný pohyb dopředu; vyvozování tahu potřebného k překonání odporů, např. při pohybu letadla, lodi

Synopse

přehled, shrnutí, stručný obsah, souhrn

Konsultace

porada, konference; rada odborníka, odborný posudek; porada u vyučujícího

Bainit

nerovnovážná strukturní složka oceli složená ze směsi feritu a cementitu - vzniká rozpadem austenitu mezi 500 a 723°C

Prekérní

choulostivý, povážlivý, tísnivý, trapný, nepříjemný

Deifikace

zbožnění, zbožštění