Gemule

Význam: rozmnožovací tělísko při nepohlavním rozmnožování hub

Další cizí slova

Tiket

formulář na sázení, sázenka

Sensace

událost způsobující překvapení, vzrušení, údiv

Armatura

1. přídavná zařízení ke strojům, přístrojům, technickému zařízení; 2. pomocné a ovládací zařízení potrubních rozvodů tekutin; 3. ocelová výztuž stavebních nosných prvků

Heliofyt

světlomilná rostlina

Patentovat

1. právně uznat, schválit vynález; 2. zušlechťovat ocel, ocelové výrobky

Psychodiagnostika

metody posuzování psychických procesů a stavů