Glykosid

Význam: organická sloučenina skládající se z cukerné a necukerné složky (aglykonu), tvoří důležité obsahové látky rostlin, jež se často využívají ve farmakologii

Další cizí slova

Pragenzia

dokumenty, knihy, listiny o Praze, fotografie, obrazy zobrazující Prahu

Trust

forma sdružení podniků, které nemají vlastní výrobní, obchodní ani správní samostatnost

Satyriáza

mužská hypersexualita, chorobné zvýšení pohlavního pudu

Atypický

mimořádný, neobvyklý

Audiovizuální

1. sluchový a zrakový; 2. související se záznamem, uchováním a reprodukcí zvuku a obrazu

Vesna

jaro