Gondoliéra

Význam: píseň benátských gondoliérů,barkarola

Další cizí slova

Bel ami

miláček žen

Vivárium

prostor upravený pro chov teplomilných živočichů

Kloset

splachovací záchod

Perverse

sexuální úchylka, zvrácenost, zvrhlost, nepřirozenost zejm. pohlavní nebo sexuálních praktik, perverzita, perverznost

Permitivita

veličina vyjadřující vliv látky na elektrické pole

Oftalmo-

první část složených slov mající význam oko, oční