Horizontalismus

Význam: vodorovnost, v architektuře tendence k převaze vodorovných linií

Další cizí slova

Mezzanin

mezipatro, zvýšené přízemí

Smokink

pánský společenský oblek s lesklými klopami

Ruminace

přežvykování (taky u lidí)

Decimální

založený na dělení na deset dílů, desetinný

Galvano-

první část složených slov mající význam galvanický

Prevalence

převládání, převaha, obecné rozšíření; demografický ukazatel, poměr počtu nemocných k počtu obyvatel