Humanizace

Význam: polidštění, zlidštění, zušlechťování lidské povahy

Další cizí slova

Nativní

přírodní

Unitarizmus

1. systém organizace státní moci vykonávané jednotně ústřední vládou; 2. náboženské hnutí zdůrazňující jednotu Boha a odmítající dogma o Trojici

IMV

IMV (intermittent mandatory ventilation) - střídavě řízená ventilace, typ ventilace umožňující pacientovi dýchat spontánní frekvencí i dechovým objemem bez aktivace ventilátoru (srov. ACV), který pouze dodá přídavné, předem nastavené množství vdechů. Poku

Manifest

slavnostní veřejné prohlášení, významný ústní nebo písemný projev

Myorelaxancium

látka uvolňující svalovou ztuhlost

Suprema lex

nejvyšší zákon, nejvyšší právní norma