Hydra

Význam: obluda, vodní saň; něco obludného, těžko zdolatelného

Další cizí slova

Etuje

pouzdro, schránka

Homo creetor [homó kreátor]

člověk jako bytost schopná tvořit

Kamion

velký nákladní automobil

Dekomponovaný

rozložený

Galvanický

elektrochemický, týkající se stejnosměrného proudu stálé intenzity získaného elektrochemickou reakcí

Mikroprocesor

procesor tvořený obv. jedním integrovaným obvodem