Igumen

Význam: představený pravoslavného kláštera

Další cizí slova

Skibob

bob na dvou lyžích s konstrukcí podobnou jízdnímu kolu

Kriminalistika

věda zkoumající a zjišťující pachatele trestných činů, soudní důkazy, jejich uchování a využití k objasnění trestných činů

Hansvurst

komická postava staršího lidového německého divadla

Astromedicína

disciplína užité astrologie, která využívá astrologické poznatky v praktické medicíně

Chromatofor

živočišná buňka obsahující barvivo, pigment

Chór

v antickém divadle místo pro sbor tanečníků a pěvců; sbor; oddělený prostor v kostele