Iluze

Význam: nesprávná představa, mylný vjem; vidina, přelud

Další cizí slova

Al pari

shoda nominální hodnoty cenného papíru s kurzem, au pair

Atakovat

útočit, dorážet

Kreatin

svalový enzym

Katagenese

sestupný vývoj, procesy regresivního vývoje

Apatyka

apotéka, lékárna

Genetika

věda o dědičnosti